logo corporatiu

On som?  |  Notícies  |  Àrea privada  |  Castellà

Vista exterior de cTg

cTg Centre Mèdic

cTg Centre Mèdic reuneix en les seves instal·lacions un conjunt de professionals de diferents especialitats sanitàries que li ofereixen un ampli ventall assistencial dintre de l'àmbit de la sanitat privada, amb concert en molts casos amb les principals entitats d'assegurança lliure, conegudes generalment com a mútues assistencials.

cTg és l'acrònim de Centre Tocoginecològic, ja que aquesta era l'especialitat del seu fundador, el Dr. Jordi Pérez i Martínez, i per tant era la principal línia assistencial. Des de la seva inauguració, l'any 1998, ha comptat amb una unitat de diagnòstic biològic (laboratori clínic) com també una altra de diagnòstic per la imatge (ecografia i radiologia mamogràfica). A partir de l'any 2006 s'ha adoptat una orientació polivalent i s'hi han incorport unitats assistencials d'al·lergologia, otorinolaringologia, medicina general - també dita medicina familiar i comunitària -, psicologia - infantil i d'adults -, fisioteràpia i nutrició, i d'altres que s'hi aniran afegint.

cTg Centre Mèdic | Tarragona, 29 / Girona, 21
08901 L'Hospitalet de Llobregat | Tel. 933 386 069